BOZP
Mondi Štětí

Zpřísnění postihů za porušení pravidel parkování

Vážení obchodní partneři

Vzhledem k probíhajícím investičním projektům v našem závodě narůstá počet osob v areálu a tím i počet vozidel. Proto je klíčové dodržování pravidel vjezdu, pohybu a parkování vozidel.

Pro zajištění pořádku a bezpečnosti v závodě jsou zpřísněny postihy za porušování pravidel parkování a dalších pravidel týkajících se pohybu vozidel. V případě nesprávného parkování, porušování dopravního značení a nerespektování zásad pohybu vozidel ve smyslu pravidel vymezených zákonem o pozemních komunikacích, včetně zamezení průjezdu zásahových vozidel, bude řidiči odebráno povolení vjezdu již při prvním zjištěném přestupku.

Pro připomenutí, zde jsou základní pravidla pro vjezd a parkování v areálu:

Vjezd a pohyb po areálu
 • ve vozidle projíždějícím vjezdovou vrátnicí (v jakémkoli směru) smí být pouze řidič
 • prostor vozidla a zavazadlový prostor musí být prázdný pro usnadnění fyzické kontroly při výjezdu
  ve vozidle se nesmí nacházet jiné, než nezbytné věci - např. dětská sedačka, zdravotní pomůcky, osobní kabelka / taška, taška s notebookem; oproti tomu jsou zakázanéjakékoli balíky, krabice, velké nepřehledné tašky apod.
 • kontrola zavazadlového prostoru je na výjezdu prováděna každému vozidlu
 • při vjezdu s obsahem v zavazadlovém prostoru použijte Formulář pro vývoz materiálu a nářadí, vyplněný před vjezdem do areálu. Potvrzení získáte při vjezdu.
 • komunikaci mobilním telefonem lze během řízení provádět jedině prostřednictvím sady „Hands Free“
 • v souladu s platnými zákony musí osoby ve vozidlech používat bezpečnostní pásy
 • nejvyšší dovolená rychlost v areálu je 30 km/hod
Parkování
 • povoleno na vyhrazených místech
 • zaparkovaná vozidla nesmí bránit vozidlům hasičů a záchranné služby průjezdu po komunikacích a na příjezdech ke všem stavebním a provozním objektům
 • vozidla nesmí stát ve vyznačených modrých zónách, které jsou určené chodcům
 • vozidla nesmí stát na místech, která jsou vyznačena jako seřadiště v případě evakuace
 • za oknem každého vozidla musí být umístěna kartička s uvedením kontaktních informací na řidiče, možný vzor v příloze.

Děkujeme všem, kteří dodržují tato pravidla a pomáhají tak zajistit bezpečnost a pořádek v areálu.