BOZP
Mondi Štětí

Vjezd

Vjezd vozidel do areálu Mondi Štětí a.s. nelze zřídit na školicím středisku. Pro zřízení vjezdu do areálu požádejte kontaktní osobu z Mondi Štětí a.s., která má vaši firmu na starost. Do areálu smí vozidlem vjet pouze řidič, který má vystavené povolení k vjezdu. Ostatní členové posádky musí pro vstup využít osobní vrátnici. Po průchodu vrátnicí smí členové posádky opět nasednout do vozidla a dokončit cestu na pracoviště.

Pokud získáte povolení k vjezdu, nezapomínejte na následující pravidla:

 • V areálu Mondi Štětí a.s. je povinnost označit každé vozidlo identifikační kartou.
 • V areálu je omezena rychlost na 30 km/h (v areálu jsou rozmístěny rychlostní radary).
 • Všichni ve vozidle musí být připoutáni bezpečnostními pásy.
 • Řidič nesmí za jízdy držet v ruce telefonní či jiné záznamové zařízení.
 • V areálu Mondi Štětí a.s. platí stejná pravidla silničního provozu, jako na pozemních komunikacích.

Nezapomínejte, že jakékoliv porušení bezpečnostních pravidel, včetně těch dopravních, bereme velmi vážně a z každého jednoho porušení mohou být vyvozeny důsledky.

Průchozí turniket na vjezdové vrátnici

Z důvodu zajištění hladkého provozu na vjezdové vrátnici a zajištění bezpečnosti osob na uvedeném místě, mohou průchozí turniket využívat pouze zaměstnanci následujících firem:

 • Fibertec
 • SPM
 • Valmet
 • Mondi Bags
 • Mondi Coating
 • M2C
Entrance