BOZP
Mondi Štětí

Ochrana subjektů

GDPR:

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, bylo Mondi Štětí, stejně jako ostatní firmy v České republice, povinno zavést opatření GDPR (Obecné nařízení o ochraně údajů) kvůli narůstající digitalizaci a zpracování osobních údajů. GDPR zajišťuje ochranu soukromí jednotlivců. Mondi Štětí zavedením opatření GDPR deklaruje, že pracuje s daty transparentně, bezpečně a v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

GDPR (Zpracování osobních údajů)

Whistleblowing:

Mondi Štětí zavedlo opatření na podporu whistleblowingu, neboli Zákona o ochraně oznamovatelů, aby vytvořilo prostředí, kde je podporováno oznámení o neetických nebo nezákonných aktivitách. Tímto krokem Mondi Štětí signalizují svou odhodlanost bojovat proti korupci, podvodům a dalším neetickým praktikám, posiluje svou integritu, transparentnost a důvěru zaměstnanců, zákazníků a veřejnosti. Zároveň tak deklaruje podporu transparentnosti a dodržování etického chování a standardů.

Whistleblowing (Ochrana oznamovatelů)