BOZP
Mondi Štětí

Školicí středisko

Každý pracovník před vstupem do areálu Mondi Štětí a.s. musí projít bezpečnostním školením, které probíhá interaktivní formou na našem školicím středisku, které se nachází zde . Školení trvá dvě hodiny a je zakončeno závěrečným testem. Bezpečnost práce v areálu Mondi Štětí a.s. bereme velmi vážně, a proto vás žádáme, abyste školení věnovali maximální pozornost a v areálu Mondi Štětí a.s. se řídili veškerými pravidly bezpečnosti práce. Pokud si nejste čímkoli jistí, přerušte činnost a ptejte se našich BOZP pracovníků, nebo kohokoliv z Mondi Štětí a.s., vždy jsme připraveni vám pomoci.

Termíny školení objednává, po komunikaci s externí firmou, kontaktní osoba z Mondi Štětí a.s. a konečný termín a čas vám následně sdělí. Na školení je potřeba se dostavit včas, pokud pracovníci přijdou pozdě, nebudou proškoleni (nebudou moci vstoupit do areálu Mondi Štětí a.s.) a bude potřeba si rezervovat další volný termín.

Každý pracovník po úspěšném splnění závěrečného BOZP testu obdrží vstupní kartu s fotkou a může vstoupit do areálu Mondi Štětí a.s. Fotografie se neposílají dopředu, ale jsou pořízeny přímo na školicím středisku.

Vstupní školení platí rok ode dne absolvování školení a úspěšného splnění testu. Po uplynutí jednoho roku je potřeba školení absolvovat znovu. Pokud tedy vykonáváte v areálu Mondi Štětí a.s. práce déle jak jeden rok, myslete na tuto skutečnost a na opakované školení se objednejte s dostatečným předstihem.

Pokud vstupní karta není v průběhu platnosti BOZP školení použita déle jak jeden měsíc, je automaticky zablokována. Pro odblokování je potřeba navštívit školicí středisko, kde vám vstup bude obnoven. V tomto případě není potřeba absolvovat školení bezpečnosti.

Každý pracovník je proškolen na jednu danou firmu, pokud změní zaměstnavatele a do areálu Mondi Štětí a.s. bude vstupovat pod jinou firmou, i když má stále platné školení z minulého zaměstnání, musí školení absolvovat pro nového zaměstnavatele znovu.

Školení bezpečnosti jsou v českém nebo anglickém jazyce. Pokud pracovník neovládá na komunikační úrovni slovem i písmem jeden z těchto jazyků, je potřeba, aby si zajistil tlumočníka, jinak nebude proškolen. Pokud se v průběhu školení prokáže, že někdo dostatečně nerozumí výkladu, bude ze školení vykázán.

Při ztrátě vstupní karty lze po zaplacení sankce 500,-Kč na školicím středisku vystavit duplikát. Sankce se platí v hotovosti u manažera ostrahy (u ostrahy na vstupní vrátnici).

Pokud potřebuje pracovník do areálu Mondi Štětí a.s. vjíždět vozidlem, postupujte podle pokynů zde.

Termíny školení jsou:
07:30 – 09:30 ČJ CZ
13:00 – 15:00 ČJ CZ

10:00 – 12:00 AJ CZ

Mimořádné termíny školení po dohodě se školitelem.

Kontakt na školicí středisko:
+420 416 802 172
Lucie.Stankova@mondigroup.com
Zlata.Jiraskova@mondigroup.com

PRAVIDLA PRO ŽÁDOST O VYDÁNÍ VSTUPNÍCH KARET DO AREÁLU

 1. Formulář vyplňuje a na školicí středisko zasílá kontaktní osoba z Mondi Štětí a.s. Formulář musí být vyplněn strojovým písmem (na PC) a zaslán ve formátu Word.
 2. Formulář zasílejte nejpozději 24 hodin před začátkem školení.
 3. Pravidla pro vyplnění pole "Žadatel" a "Externí firma" v žádosti
  1. Pole Žadatel: v případě prací pro Mondi Štětí a.s. je žadatelem firma Mondi Štětí.
  2. Pole Externí firma: název firmy, která posílá své vlastní pracovníky na školení (může být subdodavatel firmy, která má smluvní vztah s MONDI)
  3. Pole Smluvní dodavatel MONDI: firma, se kterou má Mondi smluvní vztah (je generální dodavatel, který si objednal externí firmu jako svého subdodavatele, nebo dílo realizuje sám jako externí firma)
  4. Pole Kontaktní osoba: zástupce externí firmy, jejíž vlastní pracovníci žádají o školení
  5. Pole Osobní číslo / Pořadí: nevyplňujte
 4. Bezpečnostní školení:
  1. Termíny pro bezpečnostní školení:
   1. V českém jazyce ve všední dny 7:30 – 9.30 a 13:00 – 15.00
   2. V anglickém jazyce ve všední dny 10:00 - 12:00
  2. Školení jsou vedena v českém nebo anglickém jazyce. Pro překlad do jiných jazyků musí být přítomen překladatel. V opačném případě nebudou žadatelé proškoleni.
  3. Termíny objednávejte na tel. čísle +420 416 802 172.
  4. Školení je platné 1 rok.
 5. V případě ztráty nebo poškození karty je pracovník povinen uhradit sankci ve výši 500,- Kč. Po uhrazení lze vydat kartu novou.
 6. Průběh školení a vydání karty
  1. Aby byla vstupní karta připravena, musí být správně vyplněna a včas doručena žádost o vydání osobních průkazů ke vstupu.
  2. Provede se kontrola jmen podle prezenční listiny ze školení a žádosti o vydání osobních karet.
  3. Jména, která nejsou v žádosti, nemají připravenou vstupní kartu a čeká se na doplňující žádost, aby žadatel mohl být přidán do systému a byla mu vydaná karta. Doplňující žádost řeší sám žadatel, který není uveden v žádosti, cestou svých nadřízených.
  4. Po školení je každý pracovník vyfocen a je mu vytvořena vstupní karta s fotkou.
   Card
  5. Žadatelům je na základě prezenční listiny zapsáno platné školení BOZP do systému a karty jsou okamžitě aktivní.
  6. Žadatelům jsou oproti podpisu vydávány vstupní karty.