BOZP
Mondi Štětí

Vstup

Každý pracovník, který vstupuje do Mondi Štětí a.s., musí před vstupem projít bezpečnostním školením. Více informací zde. Pro vstup do areálu lze využít pouze hlavní vrátnici, pokud není upřesněno jinak.

Do areálu Mondi Štětí a.s. nelze vjet vozidlem jako spolujezdec. Ve vozidle, které má povolení vjezdu do areálu, smí být pouze řidič. Ostatní pracovníci pro vstup musí využít osobní vrátnici. Po průchodu vrátnicí smí členové posádky opět nasednout do vozidla a dokončit cestu na pracoviště.

Při každém vstupu do areálu je každý pracovník povinen přiložit vstupní kartu, kterou dostal po úspěšném splnění bezpečnostního školení, na čtecí zařízení u turniketu a hned poté vykonat dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu.

Anonymní alkohol test:

Před vstupem do areálu má každý pracovník nárok na provedení anonymního testu na alkohol.

Průchozí turniket na vjezdové vrátnici

Z důvodu zajištění hladkého provozu na vjezdové vrátnici a zajištění bezpečnosti osob na uvedeném místě, mohou průchozí turniket využívat pouze zaměstnanci následujících firem:

  • Fibertec
  • SPM
  • Valmet
  • Mondi Bags
  • Mondi Coating
  • M2C