Dobrý den,

Vítejte na webu Mondi Štětí a.s. věnovanému BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

Časté otázky

Jen předem schválené firmy, které jsou schopné doložit vlastní certifikaci dle Standardu 01 - Stavba a užívání lešení a odbornou způsobilost všech svých zaměstnanců, opravňující je ke stavbě lešení.
Ne, všichni externí zaměstnanci musí být proškoleni naším školitelem a k úspěšnému ukončení zkoušky musí absolvovat test.