Hello,

Welcome at site Mondi Štětí a.s. dedicated to OSH (Occupational Safety and Health).

FAQ

Jen předem schválené firmy, které jsou schopné doložit vlastní certifikaci dle Standardu 01 - Stavba a užívání lešení a odbornou způsobilost všech svých zaměstnanců, opravňující je ke stavbě lešení.
Ne, všichni externí zaměstnanci musí být proškoleni naším školitelem a k úspěšnému ukončení zkoušky musí absolvovat test.